Hypotéka

Hypotéka - slovníček pojmů

Slovníček pojmů se kterými se můžete setkat v souvislosti s hypotékami a financemi.

Americká hypotéka je neučelový úvěr.
Anuita
Anuitní splátka v sobě zahrnuje jednak samotnou splátku jistiny a dále úroky, které platí dlužník věřiteli za vypůjčení prostředků.
Bonita - schopnost dlužníka splácet úvěr.
Byt
Cena obvyklá
Cena obvyklá budoucí
Čerpání úvěru
Dluhová služba
Dlužník
Fixace úrokové sazby
Hypoteční poradce je specialista, který se zaměřuje na oblast hypotečních úvěrů.
Hypoteční úvěr (hypotéka)
Hypoteční úvěr (hypotéka) bez dokládání příjmů
Hypoteční zástavní list
Jistina
Katastr nemovitostí je evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem.
List vlastnictví - listina dokládající vlastnictví nemovitosti.
LTV (Loan to Value) - poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti.
Nebankovní hypotéka
Nemovitost
p.a. - význam této zkratky.
p.m. - význam této zkratky.
Pojištění nemovitosti v souvislosti s hypotékou.
Progresivní splácení
Roční procentní sazba nákladů úvěru
Úroková sazba (úrok) je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období.
Úvěrová smlouva
Věcné břemeno
Věřitel
Vinkulace je vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky).
Zástavní právo k nemovitosti

Pojmy používané v oboru hypotéka a finance.

Hypotéka

Zpět na titulní stránku: Hypotéka