Hypotéka

Anuitní splátka

Co je to anuitní splátka.

Anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje jednak samotnou splátku jistiny a dále úroky, které platí dlužník věřiteli za vypůjčení prostředků. Součet těchto dvou částí je konstantní, jejich podíl se ale v průběhu splácení mění. S tím, jak je postupně umořován dluh, snižuje se výše úroků ve splátce. Tato skutečnost se v praxi projeví například při uplatňování daňových odpočtů u úvěrů použitých na financování bydlení. Vzhledem k tomu, že se postupně snižuje částka ročně zaplacených úroků, snižuje se - samozřejmě za jinak stejných podmínek - každým rokem rovněž výše odpočtů.

Slovníček pojmů

Články:
Srovnání hypoték dostupných na českém hypotečním trhu.

Hypotéka

Zpět na titulní stránku: Hypotéka